(29): “Lạy ông Tha Cỏn..”

Nửa đêm gió chướng mà tự nhiên có mùi hôi thối nồng nặc ngang qua, người ta sẽ nói với nhau là do ông Tha Cỏn đi tuần, có lẽ là vì năm xưa khi ông chết trong cái hầm chứa xác của thằng thầy mo kia, xác của ông thối hết mấy cánh rừng, mấy ngọn đồi, còn lan nước đen ra sông ra bể. Khi ông Tha Cỏn đi tuần, lỡ mà ở đâu phát ra tiếng khóc trẻ con, chắc chắn ông Tha Cỏn sẽ vội vàng tới thăm mà ngó xem có phải con gái ông hay không..

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Tạo trang web với WordPress
Tham gia